Nagrzewnica

wynajem nagrzewnic elektrycznych wynajem nagrzewnic elektrycznych
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n. pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach n.
przemysłowe - stosowane w procesach prod.