Endodoncja Gliwice

Niektórzy wliczają do miazgi (jako dwie

Endodoncja Gliwice
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.

warstwę Weila lub pas Weila).

W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołkowy i deltę korzeniową.
W miazdze występują sploty .

Widok do druku:

Endodoncja Gliwice