Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE

DO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodn

Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE kobize usługi

System automatycznie raportuje również postępy w

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodn